Regulamin strony

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem określającym zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu bankujzrabatami.pl. Termin serwis bankujzrabatami.pl należy interpretować jako stronę internetową funkcjonującą pod adresem http://www.bankujzrabatami.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Serwis bankujzrabatami.pl jest własnością firmy Loyalty tool Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Warszawie, 01-625 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 37/58, KRS0000821457, posiadająca nr NIP 5252811290 oraz nr REGON 385242331.
 3. Korzystając z serwisu bankujzrabatami.pl użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia w oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Serwis gromadzi i przekazuje informacje o kuponach rabatowych oraz innego typu promocjach oferowanych przez firmy współpracujące z Serwisem bankujzrabatami.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich. W przypadku dojścia do transakcji Serwis bankujzrabatami.pl nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych (tj. kupującego i sprzedającego).
 5. Wszystkie zamieszczane na serwisie bankujzrabatami.pl kupony rabatowe, zniżki i inne promocje, pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich a także przez podmioty pośredniczące.
 6. Informacje znajdujące się na serwisie bankujzrabatami.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Serwis bankujzrabatami.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności między stanem rzeczywistym promocji a informacjami znajdującymi się na serwisie bankujzrabatami.pl. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji pod wpływem treści prezentowanych na Serwisie.
 7. Dostęp do Serwisu, jego treści oraz wszystkich elementów na nim zawartych jest całkowicie bezpłatny.
 8. Serwis bankujzrabatami.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia i analizowania danych osobowych użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności. Działania z tego zakresu realizowane są zgodnie z treścią Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz 883).
 9. Znaki towarowe, logotypy a także nazwy firm pojawiające się na Serwisie są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych i nie są one własnością Serwisu.
 10. Serwis bankujzrabatami.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie usług prezentowanych w treściach zlokalizowanych na Serwisie bankujzrabatami.pl. Usługi i promocje znajdujące się na bankujzrabatami.pl oferowane są przez dane firmy, oznaczone w treści danego wpisu i to z nimi należy wyjaśniać ewentualne problemy związane z realizacją usług.
 11. W przypadku braku akceptacji na wyświetlanie w ramach serwisu bankujzrabatami.pl jakichkolwiek treści (logotypu, znaku towarowego, kuponu rabatowego lub informacji na temat promocji) należy zwrócić się do bankujzrabatami.pl z odpowiednim wnioskiem, a właściwe działania mające na celu rozwiązanie danego problemu zostaną niezwłocznie podjęte.
 12. bankujzrabatami.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzania zmian bankujzrabatami.pl zobowiazuje się powiadomić osoby zainteresowane za pośrednictwem serwisu bankujzrabatami.pl i/lub drogą mailową.

Właścicielem serwisu jest

Loyalty Tool Sp. z o.o.
Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, Polska

Adres e-mail:

kontakt@loyaltytool.pl

Numer KRS:

0000821457

Numer NIP:

5252811290

Numer REGON:

385242331